Słownik: A – absorpcja, adaptacja, akomodacja

absorpcja (pochłanianie) – proces przemiany energii promienistej w inną formę energii w wyniku wzajemnego oddziaływania z materią (definicja z PN-90/E-01005; więcej w artykule Jak odbijać światło?);
słówko angielskie: absorption

adaptacja – proces przystosowania się narządu wzroku do zmiennych warunków oświetleniowych; stosowane są terminy: adaptacja do jasności, adaptacja do ciemności (więcej w artykule Funkcje wzroku);
słówko angielskie: adaptation

akomodacja – zmiana skupienia soczewki w gałce ocznej umożliwiająca zogniskowanie obserwowanego obrazu na siatkówce (więcej w artykule Funkcje wzroku);
słówko angielskie: accommodation

Redakcja Autor

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *