Światło i samopoczucie – seria webinarów

Jak światło wpływa na organizm człowieka? Czego na ten temat możesz się dowiedzieć z najnowszych badań naukowych? Zobacz webinary i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

Pierwszy webinar

  • Wpływ światła na psychologiczne i fizjologiczne reakcje człowieka

Drugi webinar

  • Światło i czas – odkrycie trzeciego systemu fotoreceptorów w oku

Nieco ponad dziesięć lat temu dyskutowano o tym, że oko może zawierać dodatkowe fotoreceptory, inne niż pręciki i czopki. Wtedy panował dogmat, że wszystko dotyczące detekcji światła odbywa się przez dwa znane rodzaje fotoreceptorów. Jednakże, kilka niezależnych badań doprowadziło do potwierdzenia, że oko kręgowców, w tym ludzi, zawiera dodatkową klasę fotoreceptorów. W 2002 roku odkryto niewielką liczbę światłoczułych komórek w siatkówce (pRGCs). Te wyspecjalizowane receptory są szczególnie wrażliwe na światło niebieskie i regulują szeroki zakres zachowań fizjologicznych, w tym regulują zegar biologiczny człowieka: zasypianie, czujności, nastrój, a nawet wielkość źrenicy.

Trzeci webinar

  • Ewolucja i znaczenie zegara biologicznego

Zobacz jak wielki wpływ, w czasie ewolucji, miał cykl dnia i nocy na organizację życia. Wspólne zasady mają zastosowanie do zegarów biologicznych prawie wszystkich organizmów: roślin, zwierząt i ludzi. Zegary te są wykorzystywane do wielu różnych celów. Zapewniają prawidłowe życie, zgodne z czasem wewnętrznym i dopasowanie go do środowiska zewnętrznego.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *