Bezpłatne szkolenie z zakresu techniki świetlnej

Politechnika Poznańska zaprasza na bezpłatne, 8-godzinne szkolenie z zakresu techniki świetlnej, które odbędzie się 26/04/2012 w Budynku Wydziału Elektrycznego, Piotrowo 3A.

Szkolenie obejmuje zagadnienia takie jak tradycyjne i nowoczesne źródła światła, nowoczesny sprzęt oświetleniowy, opis i charakterystyka źródeł i sprzętu oświetleniowego, sterowanie oświetleniem, metody oświetlania obiektów (iluminacje), metody pomiarów oświetleniowych, dobór oświetlenia do potrzeb własnych i klienta. Szkolenie jest skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), mile widziane osoby w wieku 45+. Aplikacje na szkolenie można składać do 20 kwietnia 2012 osobiście od poniedziałku do piątku, od godz. 07.00 do 15.00 w Biurze Projektu, Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej, biuro 20, ul. Kórnicka 5, 61 132 Poznań lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu). Dokumenty aplikacyjne do pobrania ze strony kgow.put.poznan.pl z zakładki Pliki do pobrania. Dodatkowe informacje o szkoleniu: tel.: 061-647-58-47, e-mail: rekrutacjaKGOW@put.poznan.pl. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które nie otrzymały wsparcia w ramach projektu „Kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy” POKL.04.01.01-00-213/10.

źródło: Politechnika Poznańska

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *