Strategia oświetlenia miasta

Oświetlenie zewnętrzne - Urząd Miejski - Wrocław - Luxan

Po około 10 latach użytkowania konieczna bywa zazwyczaj wymiana źródeł i poszczególnych elementów oświetlenia miejskiego. To czas, żeby zwrócić uwagę na nowe produkty oraz rozwiązania technologiczne, które – poza zapewnieniem oszczędności energetycznej – mają wpływ także na walory estetyczne.

Do przekształceń oświetleniowych warto podejść z zastosowaniem systemowego planowania. Cieszące się rosnącą popularnością tworzenie kompleksowych projektów konsoliduje wiele aspektów z dziedziny planowania urbanistycznego, ekonomicznego, socjologicznego oraz wizerunkowego. Warto tu uwzględnić plan składający się z dwóch etapów: badawczego i strategicznego.

Moc strategii

W nowoczesnych planach strategicznych uwzględniane jest wiele zagadnień, które zapewniają modernizację. Istotna jest zazwyczaj kwestia zanieczyszczeń spowodowanych światłem ulicznym i zużycie energii. Warto opracować koncepcję zrównoważonego rozwoju i ocenić wpływ zaplanowanych działań na środowisko. Jednak jeszcze przed przygotowaniem planu strategicznego ważny jest etap badawczy, podczas którego należy przeprowadzić szczegółową analizę oraz dokonać weryfikacji środowiska miejskiego. Światło w miastach spełnia dwie ważne funkcje: umożliwia prawidłowe odczytanie przestrzeni oraz zapewnienia poczucie bezpieczeństwa jej użytkowania. – Nie istnieje żaden uniwersalny schemat w obszarze rozwiązań świetlnych, który można by było dedykować dowolnej przestrzeni zurbanizowanej i którego odwzorowanie gwarantuje dobre rezultaty – mówi Andrzej Nowak z firmy Luxan oferującej m.in. systemy inteligentnego zarządzania oświetleniem miejskim. – Niezależnie jednak od wyboru narzędzi, warto pamiętać o środowisku i tzw. „zanieczyszczeniach świetlnych”- dodaje. Problem może się pojawić jeśli miasto nie jest wspierane żadnym systemem sterowania świetlnego i nie dostosowuje poziomu emitowanego światła np. do warunków drogowych i pory dnia. Ma to bardzo niekorzystny wpływ na rozwój fauny i flory, która jest przystosowana do życia w systemie naturalnym.

Inteligentne miasta

Scalone systemy oświetleniowe pozwalają rozwiązać problemy spowodowane nadmiernym zużyciem energii i szkodliwym oddziaływaniem iluminacji, a także dostosowaniem poziomu światła emitowanego ze źródła elektrycznego do dziennego. – Od niedawna coraz popularniejsze staje się tworzenie tzw. scenariuszy. Mają one na celu logiczne powiązanie planowanych działań projektowych z aktualnymi oraz przyszłymi potrzebami funkcjonowania tkanki miejskiej – mówi Andrzej Nowak. Istotne z tego punktu widzenia jest określenie przedziałów czasowych, w których poszczególne obszary będą oświetlane. Takie działania są z powodzeniem stosowane w krajach Europy Zachodniej. Korzysta się tam z metody typowania i wyodrębniania obszarów oraz obiektów miejskich, które są uczęszczane przez ludność w określonych, łatwych do przewidzenia porach. Dlatego można z łatwością przypisać im ramy czasowe, w których powinny być maksymalnie oświetlone. W pozostałych godzinach stosuje się zwykle oświetlenie zautomatyzowane – uaktywnia się ono tylko wtedy, gdy na wybranej przestrzeni są ludzie.

Efektem przemyślanej strategii oświetlenia miejskiego są nie tylko oszczędności i eliminacja negatywnych aspektów działania sztucznego światła. Zapewnia ona także możliwość przemiany krajobrazu miejskiego i podkreślenie jego walorów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia miasto staje się bardziej czytelne i harmonijne – a tym samym: atrakcyjne dla mieszkańców i turystów.

Źródło: brandvoice

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *